Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarhd/old.ceccarhunedoara.ro/logare.php on line 8
 
 
  

CECCAR a publicat lucrarea „Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”

CECCAR, prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de aptitudini cu lucrarea Sinteze, exemple și studii de caz pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, care oferă un material pentru testarea și aplicarea cunoștintelor dobândite în cursul stagiului. Volumul Citeste mai departe


 Thursday, 14 November 2019 13:27

Examenul de aptitudini: rezultatele în urma contestațiilor la proba scrisă din 9 noiembrie 2019

Rezultatele în urma contestațiilor depuse de candidații respinși la examenul de aptitudini, la proba scrisă din data de 9 noiembrie 2019, sunt disponibile mai jos: Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 16 noiembrie 2019, începând cu ora 9.00, pe categorii: Citeste mai departe

 


Wednesday, 13 November 2019 09:00

 

 

 

Sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiu: 7-8 decembrie 2019

În perioada 7-8 decembrie 2019, CECCAR organizează o sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Aspiranții la cele două calificări profesionale își pot depune dosarele la sediile filialelor CECCAR până la data de 22 noiembrie 2019, inclusiv. Candidații declarați respinși la examenul în sesiunea Citeste mai departe


Examenul de aptitudini – rezultatele în urma probei scrise din 9 noiembrie 2019

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 13 noiembrie 2019, ora 10.00 – 14 noiembrie 2019, ora 10.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovati, pe adresa de e-mail contestatii@ceccaro.ro. Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși Citeste mai departe

 

 

 


Monday, 28 October 2019 08:54

 

 

 

 

 

Sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiu: 7-8 decembrie 2019

În perioada 7-8 decembrie 2019, CECCAR organizează o sesiune extraordinară a Examenului de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Aspiranții la cele două calificări profesionale își pot depune dosarele la sediile filialelor CECCAR până la data de 22 noiembrie 2019, inclusiv. Candidații declarați respinși la examenul în sesiunea Citeste mai departe

 

 

 

 

 

 


Rezultatele Examenului de acces: grad de promovare de peste 50%

 

Dacă în urmă cu puțin timp anunțam că va avea loc Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, acum le urăm bun venit celor 467 de noi stagiari! Îi felicităm pe toți pentru rezultatele obținute și le urăm mult succes în anii de stagiu! Candidaţii declaraţi respinşi Citeste mai departe

 


Ghidul pentru examenul de acces 2019 este disponibil în format electronic pe librarie.ceccar.ro la prețul de 85 lei

 


 Avand in vedere Hotararea Consiliului Superior nr.5291/11.09.2019, în situația respingerii dosarului de echivalare master, persoanele ce doresc înscrierea la examenul de acces la stagiu pot participa, fiind scutiți de taxă (taxa acces).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prelungire termen pentru depunerea dosarelor de înscriere la examenul de acces la stagiu

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să susțină examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, organizat în zilele de 5 și 6 octombrie 2019, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor pentru participarea la examenul de admitere la stagiu s-a prelungit, acestea Citeste mai departe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.


Examen aptitudini 09 și 16 noiembrie 2019

Prin Hotărârea Consiliului Superior CECCAR cu nr. 19/523 din 29.06.2019 s-a aprobat organizarea în luna noiembrie 2019 a unei sesiuni extraordinare a Examenului de aptitudini, astfel în data de 09 noiembrie 2019 se va desfășura proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadrează în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului și stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare.

Înscrierea stagiarilor se face în baza unui dosar care va cuprinde:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie legalizată a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală  care sa certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017, 2018 și aprilie 2019 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea 09-16 noiembrie 2019 doar cu următoarele documente:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverință medicalăcare să certifice capacitatea de exercitiu deplină (eliberată de un medic specialist psihiatru sau neurolog);
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru categoria expert contabil şi 125 Euro pentru categoria contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 Termenul pentru depunerea dosarelor este 28 octombrie 2019.  

Taxele se pot achita în contul bancar deschis la

Banca: BCR Deva

Cont IBAN: RO79 RNCB 0162 0441 8094 0001 

beneficiar CECCAR Filiala HUNEDOARA, CUI: RO 7426179


Examenul de acces la profesie / stagiu

 

Cursuri de pregătire gratuite pentru susținerea examenului de acces la stagiu,

sesiunea 5-6 octombrie 2019

Pentru a veni în sprijinul candidaților la examenul de acces la stagiu, CECCAR organizează, la București, în perioada 14-19 septembrie a.c., cursuri gratuite de pregătire în vederea susținerii examenului de acces la stagiu – sesiunea 5-6 octombrie 2019.

În cele 6 zile, lectori abilitați îi vor ajuta pe candidații la examenul de acces să se familiarizeze cu tematica pentru examen, oferindu-le o viziune de ansamblu asupra acesteia și asupra modului de pregătire în vederea promovării examenului.

Cursurile vor oferi informații necesare în vederea asimilării cunoștințelor cerute pentru accesul la profesie, CECCAR sprijinind astfel aspiranții la profesiile de expert contabil și de contabil autorizat pentru pregătirea în vederea susținerii examenului.

Ulterior, prin intermediul platformei online, candidații care s-au înscris pentru susținerea examenului de acces din întreaga țară vor putea parcurge cursurile de pregătire. Parcurgerea programelor de pregătire premergătoare examenului, precum și utilizarea ca suport de studiu a publicațiilor emise de CECCAR sunt pași esențiali în asimilarea cunoștințelor necesare.

Filiala va transmite informări cu privire la datele de la care vor fi disponibile aceste cursuri online.

 

 

 


 

 • Examenul de acces la stagiu
 • Efectuarea stagiului
 • Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

 


 

Înscriere examen acces la stagiu 05-06 octombrie 2019

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la examenul de acces se poate face până la data de 13 septembrie 2019. A. Dosarul candidaților pentru profesia de expert contabil trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere și Curriculum [...mai mult]

 


Informatii importante cu privire la inscrierea la

sesiunea aprilie 2019 a Examenului de aptitudini

 

 

Pentru sesiunea din luna aprilie (13 și 20 aprilie) a examenului de aptitudini, CECCAR vine în întâmpinarea stagiarilor care s-au prezentat la cel puțin una dintre sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini și care nu au promovat examenul prin reducerea taxei de înscriere. Taxa de înscriere pentru categoria expert contabil este redusă la nivelul de 500 de lei, iar pentru categoria contabil autorizat – 350 de lei.

 

Candidații din categoria de mai sus vor actualiza dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;

·         adeverință medicală valabilă la data examenului;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen.

 

 

Stagiarii care se încadrează pentru susținerea examenului în aprilie 2019 și care nu au mai susținut examenul de aptitudini până în prezent vor depune dosarul de înscriere cu următoarele documente:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu;

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală;

·         două fotografii tip BI/CI;

·         dovada achitării taxei de înscriere la examen – 175 euro pentru expert contabil și 125 euro pentru contabil autorizat (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Dosarele se vor depune la filiala din raza de domiciliu a candidatului sau la filiala la care a efectuat stagiul până la data de 29 martie 2019.

Vom reveni cu informații privind centrele de examen după finalizarea înscrierii candidaților.


In baza avizului Ministerului Finantelor Publice va punem la dispozitie :

 

                                                     1. PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea 2018, click aici

                               2. PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018, click aici

                                3. PROGRAMA aferentă examenului de  aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil, sesiunea 2018,

click aici 

 

                               4. PROGRAMA aferentă examenului de  aptitudini în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018,

click aici


 

 

Examenele prevazute in protocoalele de colaborare se vor sustine cu ocazia examenului de admitere la stagiu, sesiunea octombrie 2018. Evidenta programelor de masterat actualizata pentru care exista acorduri de colaborare incheiate cu CECCAR poate fi vizualizata aici.

 


 

În sprijnul absolventilor programelor de masterat care doresc sa-si echivaleze disciplinele programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu 

            În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare (ca urmare a neindeplinirii conditiilor de note si medie), a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţiaîn care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

           De asemenea, in conformitate cu alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea dosarelor se face in conformitate cu prevederile protocoalele de colaborare incheiate intre CECCAR si faculatatile de profil, fara a exista posibilitatea sustinerii unor examene la care nu se face trimitere in protocoalele incheiate.

 

 

 


Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

 • Conținutul dosarului depus de facultățile de profil

Conţinutul dosarelor înaintate de facultățile de profil pentru analiză şi aprobare în vederea încheierii protocolului colaborare, trebuie să conţină în principal urmatoarele documente:

1. Cererea facultăţii de profil semnată cel putin de catre Decanul, Şeful catedrei respectivei facultăţi precum şi de către directorul cursului de master respectiv şi eventual semnatura Rectorului Universităţii respective;

2. Dovada certificată printr-un document oficial recunoscut potrivit legii învăţământului şi a hotărârilor de guvern emise în aplicarea acestei legi, din care să rezulte acreditarea pentru organizarea cursului de master de 2 ani;

3. Programul general al cursurilor pentru cei doi ani de master certificat şi ştampilat de Decanul facultătii şi şeful masterului respectiv;

4. Fişele disciplinelor de la master cuprinzând scopul si rezultatele invăţării precum si conţinutul detaliat al disciplinelor;

5. Corpul de cadre didactice cu menţiunea titlului stiinţific, utilizat în cadrul programului de master;

6. Metodele de predare utilizate pentru fiecare disciplină;

7. Bibliografia solicitată pentru fiecare disciplină;

8. Modul de evaluare pentru fiecare disciplină, cu prezentarea separată a examinării scrise sau orale şi nota minimă de promovare pentru o disciplină;

9. Suporturile utilizate pentru fiecare disciplină;

10. Orice alt document care să vină în sprijinul dosarului;

11. Dovada achitării taxei aferente analizării dosarului programului de master

 • Instituțiile de învățământ superior care au încheiat cu CECCAR protocoale de colaborare Click aici

 

 • Conţinutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil 

Potrivit alin. 11 al art. 3 din O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenţii cursurilor de master, organizate de facultăţile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universităţi cu CECCAR.

În temeiul protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă la stagiu, în termen de trei ani de la absolvire. Cererile de înscriere direct la stagiu depuse de absolvenţii programului de studii universitare de master după termenul de trei ani de la absolvire, dar într-un termen de maxim cinci ani vor fi supuse spre analiză şi hotărâre Consiliului Superior al CECCAR. În situaţia în care există protocoale de colaborare pentru care termenul de depunere nu a fost prelungit, prin acte adiţionale, se va avea în vedere aplicarea termenului stabilit la data încheierii protocolului de colaborare, respectiv 1 an de zile de la finalizarea programului de masterat, respective de la susţinerea dizertaţiei. 

Evidenţa protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil, precum şi evidenţa disciplinelor echivalate şi a condiţiilor de medie şi note poate fi consultată la rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2019, absolvenţii programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 03 septembrie 2018.

 Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

 Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cererea de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină;
 • certificat de cazier judiciar, valabil;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO90 RNCB 0082 0441 8094 0020 BCR Sucursala Unirii.

În temeiul, Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 18/437 din 10 februarie 2018, taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii) reprezintă taxa de analiză a dosarului şi de acoperire a cheltuielilor necesare organizării examenului de admitere, pentru eventualele discipline neacoperite. Prin urmare, taxa de echivalare nu va fi restituită în situaţia respingerii dosarului de echivalare, a solicitării de retragere a dosarului de echivalare sau în situaţia  în care candidaţii au fost declaraţi respinşi sau nu s-au prezentat la examenul de admitere la stagiu.

Precizări privind îndeplinirea cerinţelor de echivalare a disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu, pentru anul 2018:

Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară.

În acest sens, în situaţia în care protocolul de colaborare prevede susţinerea unor examene/teste de verificare acestea se vor susţine de către absolvenţii programelor de masterat cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat, în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018.

Odată cu verificarea situaţiilor şcolare depuse de absolvenţii programelor de masterat se vor avea în următoarele:

1) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu a fost echivalată doar o disciplină din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din cadrul programului de master cu disciplina aferentă examenului de admitere la stagiu să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) iar media generală minim 7;

b) în situaţia în care nu se regăsesc toate disciplinele echivalate sau nu au fost promovate cu minim nota 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare) dosarul va fi respins;

2) În situaţia în care pentru o disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu au fost echivalate mai multe discipline din planul de învăţământ al programului de master se vor respecta următoarele criterii de verificare:

a) media grupului de discipline echivalate pentru o singură disciplină aferentă examenului de admitere la stagiu trebuie să fie minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare);

b) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 însă media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen este de 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră îndeplinită şi nu este cazul respingerii dosarului sau susţinerii unor examene de diferenţă.

c) dacă în cadrul grupului de discipline se regăsesc note de 5 şi media materiilor echivalate pentru o singură disciplină de examen nu este minim 6 sau 7 (în funcţie de prevederile acordului de colaborare), condiţia se consideră neîndeplinită şi dosarul va fi respins.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii septembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la disciplinele la care trebuie să suţină examene cu ocazia examenului de admitere la stagiu organizat în zilele din 6 şi 13 octombrie 2018.

În concluzie, vor putea beneficia de posibilitatea înscrierii directe la stagiu absolvenţii programelor de masterat care în urma verificării dosarelor îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi absolvenţii programelor de masterat declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de admitere la stagiu la disciplinele prevăzute în protocoalele de colaborare încheiate între CECCAR şi facultăţile de profil.

 


 

  " Dacă alegi C.E.C.C.A.R.  alegi o CARIERĂ "


Prezentare privind accesul la profesia de expert contabil/contabil autorizat clic aici.


           

       Accesul la profesiile de expert contabil sau contabil autorizat se realizeaza potrivit Art.3 si Art.4 din OG 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. EXAMENE:

      - examen de admitere la stagiu promovat cel putin cu media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina,

      - efectuarea unui stagiu de 3 ani

      - sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului

  CECCAR are incheiat cu Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) un protocol de cooperare in domeniul organizarii si monitorizarii stagiului de pregatire practica prin care candidatul care doreste sa obtina calitatea de auditor financiar dar si de expert contabil se va inscrie la stagiu la organismul profesional la care a sustinut examenul de acces la stagiu, mentionand in cererea de inscriere ca doreste sa efectueze in paralel stagiul si la celalalt organism profesional...(mai multe puteti citi din protocolul si normele de aplicare cu un clic aici

 I.a. ECHIVALAREA EXAMENULUI DE ACCES

            Absolventii care au finalizat cu licenta cursurile de master la o facultate cu care CECCAR are incheiat un protocol de colaborare, nu sustin examen de admitere putand solicita inscrierea direct la stagiu. Lista institutiilor de invatamant superior acreditate de CECCAR si Programele de master recunoscute poate fi consultata accesand site-ul www.ceccar.ro meniul Accesul la profesie submeniul Echivalarea examenului de admitere la stagiu - conditii si etape.   

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la  1 ianuarie 2018, absolvenţii promoţiei 2017 ai programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR, au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare până la data de 29 septembrie 2017.

Dosarele de înscriere directă la stagiu pot fi depuse în cadrul filialelor CECCAR sau la sediul Central al CECCAR din Intrarea Pielari, nr.1, Sector 4, Bucuresti (de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00).

Concret, actele necesare înscrierii directe la stagiu, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor programelor de master cu disciplinele examenului de admitere la stagiu sunt:

 • cerere de înscriere (model Anexa);
 • diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei Naţionale (copie legalizată);
 • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situaţia în care diploma nu a fost emisăde facultate se poate depune o adeverinţă care să ateste absolvirea programului de masterat (copie legalizată), urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma legalizată;
 • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situaţia în care suplimentul diplomei nu a fost emis se poate depune o situaţie scolară (copie legalizată) cu evidenţa notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
 • suplimentul diplomei de licenţă (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obţinute în timpul anilor de facultate;
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitatea de exerciţiu deplină, eliberat de medical ;
 • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 • curriculum vitae;
 • copie BI/CI;
 • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii).

Taxa poate fi achitata în cadrul filialelor de domiciliu, la casieria Sediului Central al CECCAR sau în contul CECCAR nr. RO91RZBR0000060000615384, Raiffeisen Bank, Agenţia Brătianu.

Precizări:

Potrivit reglementărilor CECCAR înscrierea directă la stagiu este condiţionată de îndeplinirea cerinţelor de studii şi note pentru disciplinele echivalate, respectiv absolvenţii trebuie să fi obţinut  minimum nota 6 (şase) la fiecare din disciplinele echivalate şi cel puţin media 7 (şapte).

În situaţia în care, ca urmare a verificării dosarelor este necesară susţinerea unor examene, vă facem cunoscut faptul că acestea se vor derula în luna decembrie a.c. la nivelul filialelor CECCAR.

Pentru a verifica în ce măsură există un acord de colaborare încheiat pentru programul de masterat urmat de dvs., precum şi disciplinele la care trebuie să îndepliniţi condiţia de medie şi notă, vă rugăm să consultaţi rubrica Instituţii de învăţământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare.

După verificarea documentelor de echivalare, în cursul lunii noiembrie, absolvenţii programelor de masterat vor fi înştiinţaţi cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus, precum şi cu privire la eventualele examene/teste pe care urmează să le susţină în luna decembrie a.c.           

   

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu începând cu anul 2018 în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat)

În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile

Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu)

În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

            Persoanele care au titlul de academician, profesor si conferentiar universitar, doctor in economie, doctor docent - cu specialitatea finante sau contabilitate, li se poate acorda la cerere calitatea de expert contabil dupa sustinerea unui interviu la CECCAR Bucuresti in baza urmatoarelor documente:

    - diploma de doctor, eliberata de facultatile de profil economic

    - titlul tezei de doctorat trebuie sa se refere la unul din subiectele privind specialitatea  finante si/sau contabilitate

   

În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu in 2017 în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează in zilele de 7 si 14 octombrie 2017 examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. 

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină. 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți. 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - 2017, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum în filialele CECCAR din întreaga țară.

 

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.

 

     Pentru orice detalii sau informatii suplimentare ne puteti contacta zilnic intre orele 8,00 - 16,00 la telefon 0254-214658, 0254-217211, pe e-mail: ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro sau la sediul filialei din Deva, bd. 22 Decembrie, nr.69. 

   Informatii utile gasiti pe site-ul www.ceccar.ro/ submeniul Accesul la profesie

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009