Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarhd/old.ceccarhunedoara.ro/logare.php on line 8
 
 
  

Ordonanţa nr. 65/1994 -cu modificările şi completările ulterioare, emisă de Guvernul României stipulează (extras):

...

"Art.18    Se infiinteaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta, avand sediul in municipiul Bucuresti.

  Art.19    Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati isi constituie filiale, fara personalitate juridica, in resedintele de judet si in municipiul Bucuresti..." 

     C.E.C.C.A.R. - institut de utilitate publica

Definit prin Art.18 din legea sa de organizare si functionare ca persoana juridica de utilitate publica, CECCAR a avut in permanenta ca obiectiv major realizarea misiunii inscrisa in statutul IFAC - al carui membru cu drepturi depline este din 1996 - de a contribui la dezvoltarea profesiei contabile in masura sa ofere in interes public servicii uniforme si de inalta calitate.

Principalele atributii ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt: 

 1. organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 2. organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
 3. asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
 4. elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
 5. asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;
 6. sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare  şi dezvoltare profesională adecvate;
 7. apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
 8. colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;
 9. editează publicaţii de specialitate;
 10. alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

CECCAR functioneaza in sediul central din Bucuresti, Intrarea Pielari, nr.1, sector 4 si are constituite 42 de filiale in toate municipiile resedinta de judet si in municipiul Bucuresti. (Mai multe detalii obtineti accesand www.ceccar.ro)

Filiala CECCAR Hunedoara isi are sediul in municipiul Deva, bd. Iuliu Maniu, bl. L4 (mezanin). (Mai multe detalii in meniurile Despre noi si Contact) 

Intorcand filele istoriei, momentul constituirii organizaţiei îl regăsim în anul 1919 când la 5 mai îşi inaugurează activitatea  Cercul de Studii Comerciale în cadrul căruia se dezbate tema intitulată  “Chestiunea experţilor contabili în România”. În iulie 1920 proiectul legii pentru organizarea CORPULUI DE CONTABILI AUTORIZAŢI ŞI EXPERŢI CONTABILI ÎN ROMÂNIA, este depus la Ministerul Muncii. Un an mai târziu, după susţinute demersuri făcute de Grigore L. Trâncu – Iaşi pe lângă Parlament pentru discutarea şi votarea ei, legea este promulgată de Regele Ferdinand la 13 iulie 1921.

Între anii 1921-1940 preşedinte de onoare al Consiliului Superior al Corpului a fost Grigore L. Trâncu – Iaşi care s-a condus in munca sa după deviza:  “Nimic din ceea ce ne oferă progresul şi civilizaţia de astăzi nu s-a obţinut fără sbucium, fără sacrificii. ”

Întrerupându-şi activitatea mai bine de jumătate de veac, CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (C.E.C.C.A.R.) a fost recunoscut official ca persoană juridică autonomă, de utilitate publică, prin Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 aprobată prin Legea nr. 42/1995.

Dacă la 31 decembrie 1921 Corpul era compus din aproximativ 3.000 de membrii, numărul acestora a crescut de peste trei ori în 9 ani, astfel că la 31 decembrie 1930 din Corp făceau  parte 11.130 membri (2.302 experţi contabili, 7.468 contabili autorizaţi şi 1.360 contabili stagiari).

 

La data de 31 decembrie 2015 C.E.C.C.A.R. avea în evidenţă:

a) 38.522 membri activi, din care:

 • 32.012 persoane fizice {28.695 experti contabili (89,64%) si 3.317 contabili autorizati (10,36%)},
 • 6.510 persoane juridice

b) 4.427 membrii inactivi 

Corpul sustine si promoveaza practicile profesionale de inalta calitate printr-o grija deosebita pentru competenta, aptitudinile si etica celor implicati in profesie.

Prin comandamentele sale de baza, CECCAR asigura certificarea calitatii serviciilor prestate de membrii sai, garanteaza educatia si dezvoltarea profesionala continua, supravegheaza cunoasterea si aplicarea eticii si comportamentului deontologic al profesionistilor contabili.         

Pentru desfasurarea activitatii in conditii corespunzatoare, membrii filialei aleg in Adunarea generala organele de conducere si de control (Consiliul filialei si cenzori) pe langa care functioneaza celelalte comisii. Functionarea operativa a filialei este asigurata de un aparat executiv specializat pe activitatile curente. Avand un numar de membri cuprins intre 501 - 1000, Filiala Hunedoara este o filiala de gradul II a carei organigrama poate fi vizualizata cu un clic aici  iar persoanele cu responsabilitati in filiala pot fi accesate la numarul de telefon al filialei. 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009