Într-un recent articol public în revista online The Accountant Online, directorul executiv al CPA Australia, Alex Malley, vorbește despre etică și despre importanța acesteia pentru profesia contabilă. Ipoteza de la care se pornește în acest articol este că orice profesie are nevoie de un cod etic care să îi responsabilizeze pe membrii săi, mai ales o profesie ca cea contabilă care poate afecta indivizi și întreprinderi din întreaga lume. Încă de la început se accentuează o idee clară: [Etica] „nu este același lucru cu standardele și reglementările. Ea reflectă valorile noastre comune, valori la care aderăm și pe care ne propunem să le respectăm pe parcursul întregii noastre activități profesionale. Ceea ce ar trebui să ne preocupe este confuzia care se face între scopul principiilor noastre etice și scopul altor standarde.

Așa cum explică Alex Malley: „Valorile noastre etice sunt cele pe care le-am dezvoltat chiar noi și pe care le-am internalizat, ele fac parte din structura și din identitatea noastră profesionale. [...] Codul trebuie să ne permită să deliberăm pe probleme de etică în anumite situații care implică luarea unei decizii, dar și să ajungem la soluția sau la rezultatul corect. Pentru a putea identifica care este acest rezultat corect, trebuie să înțelegem clar care sunt obiectivele și țelurile profesiei noastre.”

În articol se sugerează că etica trebuie văzută independent de standarde și reglementări, deoarece ea are legătură mai degrabă cu reflecţia, „prudența practică și raționamentul profesional”. Așa cum concluzionează directorul executiv al CPA Australia, lansând în același timp o recomandare către colegi și normalizatori: „[...] legile, reglementările și standardele sunt importante pentru orice profesie, așa cum sunt și pentru breasla noastră. Dar nu ar trebui să externalizăm principiile noastre etice, nici să le transformăm în reguli. Chiar dacă regulile și standardele sunt importante, ele nu garantează o conduită etică, nici nu promovează o deliberare morală care să conducă la un nivel de excelență etică.