Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarhd/old.ceccarhunedoara.ro/logare.php on line 8
 
 
   "Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care orice bun gospodar ar trebui s-o foloseasca în gospodaria sa"

                           (Goethe)    

 

 "Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil/contabil autorizat".

   (Juramantul profesional - Art.22, alin.(4),Ordonanta Guvernului nr.65/1994) 

 

 

 

 


 Modificările și completările aduse de Legea nr.162/2017, Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

  • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv in bugetul CECCAR
  • activitatile pe care expertii contabili si contabilii autorizati le pot desfasura ca membri ai organismului profesional CECCAR
  • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componenta fiscala
  • modul de organizarea si exercitare a profesiei, individual sau prin societati infiintate in baza legii 31/1990

Pentru aplicarea prevederilor referitoare la modul de organizare și exercitare a profesiei prin societăți înființate în baza Legii 31/1990 Corpul a emis Procedura de obținere a Avizului de principiu (clic aici pentru vizualizare) pe baza căruia societăţile de expertiză contabilă/contabilitate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerțului sau pentru orice modificare a condiţiilor de funcționare a acestor societăți.

Avizul de principiu se eliberează pe baza unei cereri de eliberare (clic aici pentru  a descarca un model) și a documentelor mentionate la Art. 3 din procedură. 

 


 

F.F.F. IMPORTANT !

 STATUTULUI DE MEMBRU AL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA ADOPTAT DE CONFERINTA NATIONALA EXTRAORDINARA DIN 9 IANUARIE 2017

Potrivit Art.21 din O.G. nr. 65/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, membrii Corpului pot fi incadrati numai in una dintre urmatoarele categorii:

- membrii activi (nu sunt in situatie de incompatibilitate de exercitare a profesiei prevazuta de o lege speciala, completeaza anual Declaratia privind forma de exercitare a profesiei clic aici pentru vizualizare)

- membrii inactivi (sunt in situatie de incompatibilitate de exercitare a profesiei prevazuta de o lege speciala, prezinta anual documente justificative in acest sens).  

Prin urmare categoria de membrii suspendati (care au solicitat incetarea provizorie a calitatii de membru clic aici pentru a vizualiza tabelul nominal) va disparea, persoanele aflate in aceasta situatie trebuind de urgenta sa isi clarifice statutul fie solicitand sa fie incadrati intr-una din cele doua categorii amintite mai sus fie vor fi radiati. Termenul de clarificare a statutului este 28 februarie 2017 daca doresc sa achite cotizatiile profesionale cu facilitatile aprobate de Conferinta Extraordinara, sau 30 septembrie 2017 fara a beneficia de facilitati clic aici pentru documentare.

Pentru trecerea dintr-o categorie in alta, in cursul anului, potrivit  art.21 din O.G. 65/1994 asa cum a fost modificat prin O.G. 23/2012, membrii Corpului trebuie sa intocmeasca urmatoarele documente:

a) trecerea din categoria membrilor inactivi in categoria membrilor activi:

     - cerere scrisa,

     - certificatul de cazier judiciar,

     - dovada efectuarii unui curs de 20 ore avand ca tematica legislatia specifica;

btrecerea din categoria membrilor activi in categoria membrilor inactivi:

     - cerere scrisa,

 

     - dovada starii de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala(adeverinta, fisa postului,etc).

 

 

Membrul inactiv este membrul care printr-o cerere scrisa, arata ca se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta de o lege speciala.

 Calitatea de angajat in conditiile Codului muncii nu constituie prin ea insasi temei pentru solicitarea statutului de inactiv pentru oricare dintre membrii Corpului daca prin lege nu se prevede altfel.

Pe perioada de inactivitate, membrii au toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare si normele emise de CECCAR cu urmatoarele limitari:

   - nu aleg si nu pot fi alesi in structurile de conducere ale Corpului

   - cotizatiile fixe sunt reduse la un nivel aprobat de Conferinta Nationala a C.E.C.C.A.R.

                Perioada de inactivitate nu poate depasi perioada in care membrul se afla in situatia de incompatibilitate prevazuta intr-o lege speciala dupa care in baza Art.2, alin.1 din ROF, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat daca membrul respectiv nu si-a clarificat situatia in sensul reintegrarii.      

       Statutul de membru inactiv poate fi solicitat si in perioada acordarii vizei anuale dar nu mai tarziu de 28 februarie a fiecarui an, pe baza de cerere fundamentata. 

Documentul pe baza caruia un membru este inscris ca membru inactiv este cererea - declaratie (clic aici pentru vizualizare model) care trebuie sa existe in dosarul personal al fiecarui membru inactiv din filiala.

 


 ALEGERI PENTRU FUNCTIILE DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR C.E.C.C.A.R. SI  PRESEDINTE AL CONSILIULUI FILIALEI

In anul 2018 mandatul Presedintelui Consiliului Filialei Hunedoara expira. Pentru asigurarea continuitatii - potrivit pct.67 din ROF C.E.C.C.A.R. - alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.

      Potrivit Masurilor 56/2009 modificate in Conferinta Extraordinara a C.E.C.C.A.R. din 09 ianuarie 2017, (clic aici pentru vizualizare)membrii filialei care au dreptul de a alege si a fi alesi si indeplinesc criteriile privind reputatia, atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului, are calitati manageriale, si-a indeplinit obligatiile fata de Corp si a desfasurat activitati in interesul profesiei contabile pot candida pentru functia de Presedinte al Consiliului Superior al CECCAR sau pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei depunand - la sediul filialei sau trimitand prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire - pana la data de 25 ianuarie 2017 - formularul Declaratie de candidatura. 

Modelul de declaratie de candidatura pentru functia de Presedinte al Consiliului Superior al CECCAR poate fi descarcat cu un clic aici.

Modelul de declaratie de candidatura pentru functia de Presedinte al Consiliului Filialei Hunedoara poate fi descarcat cu un clic aici.

Declaratiile depuse dupa data de 25 ianuarie 2017 fiind tardive nu se pot lua in considerare.

 

 


 

 In vederea asigurarii pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, se va implementata o aplicatie (aflata in lucru) care va putea fi accesata prin internet, utilizand un browser web.

Aceasta facilitate este prima dintr-o serie de masuri menite sa simplifice procesul de obtinere a vizei de exercitare a profesiei.

In afara de facilitatea completarii on-line a Raportului anual de activitate, membrii vor avea posibilitatea consultarii fisei personale, astfel ca in orice moment se poate cunoaste statutul in cadrul Corpului, atat personal cat si al societatii de profil dupa caz.

  


 

Prin Hotararea Consiliului Superior nr.12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele masuri pe linia transparentei activitatilor profesionale ale membrilor Corpului care prevad ca incepand cu 1 ianuarie 2013 dovada inscrierii in Taboul Corpului si exercitarii legale a profesiei pe langa viza anuala, se face prin aplicarea pe toate lucrarile, rapoartele, contractele si alte documente ce intervin intre membrii CECCAR si beneficiarii lucrarilor acestora a parafei cu valabilitate anuala. (clic aici si aici pentru mai multe informatii).

 


Membrii Corpului pot candida pentru un loc in Consiliul filialei sau in Consiliul Superior depunand in acest sens pana la data de 25 ianuarie a anului in care au loc alegeri - formularul Declaratie de candidatura care poate fi descarcat cu un clic aici. Declaratiile depuse dupa data de 25 ianuarie fiind tardive nu se pot lua in considerare.


Prin Decizia nr. 10/249 din 26 noiembrie 2010, Biroul Permanent a aprobat infiintarea TOPULUI NATIONAL si LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETATI MEMBRE C.E.C.C.A.R.

(pentru informatii privind conditiile pentru ca societatile sa fie incluse in top, clasificarea si distinctiile oferite faceti clic aici, aici,aici,aici si aici)


   Exercitarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat se poate efectua individual ori prin societati comerciale potrivit Art.8 si Art. 11 din O.G. nr.65/1994. Caracteristicile acestor societati comerciale, modalitatea in care ele pot deveni membre ale Corpului, drepturile si obligatiile acestora sunt reglementate prin Normele deontologice nr.3334/2003 care pot fi consultate cu un clic aici.  

 

Tabloul

cu membrii Corpului este structurat pe urmatoarele sectiuni:

     - Sectiunea I - experti contabili liberi profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual 

         - Sectiunea II - experti contabili cu statut de angajati in entitati nemembre CECCAR:

                                 A. - membrii activi

                                 B. - membrii inactivi

      - Sectiunea III - persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului 

      - Sectiunea IV - societati, companii sau alte entitati de expertiza contabila membre ale Corpului:

                                 A. - cu capital strain sau mixt

                                 B. - cu capital autohton

      - Sectiunea V - contabili autorizati liberi profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual

      - Sectiunea VI - contabili autorizati cu statut de angajati in entitati nemembre CECCAR:

                                 A. - membrii activi

                                 B. - membrii inactivi

      - Sectiunea VII - societati de contabilitate  membre ale Corpului:

                                 A. - cu capital strain sau mixt

                                 B. - cu capital autohton

     - Sectiunea VIII - membrii de onoare

                                 A. - presedinti de onoare

                                 B. - experti contabili de onoare

                                 C. - contabili autorizati de onoare 

 

 Tabloul Corpului este publicat anual in Monitorul Oficial in el fiind cuprinsi numai membrii care au achitat cotizatiile profesionale pentru anul in curs integral indiferent de categoria profesionala: activi sau inactivi (membrii Filialei CECCAR Hunedoara au fost publicati in Monitorul Oficial nr.417 din 02 iunie 2016 ).

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009