Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarhd/old.ceccarhunedoara.ro/logare.php on line 8
 
 
 REZULTATELE PROBEI SCRISE la EXAMENULUI DE APTITUDINI

sesiunea 10 NOIEMBRIE 2018

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

 

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.”

 La examenul oral vor participa numai candidaţii care au obţinut minim media 7,00 la scris; identificarea candidatului se va face la intrarea în sala de examen, după buletinul de identitate, şi respectiv, legitimaţia de examen. Nota de promovare pentru proba orală este 7,00.

 


20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

 

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat

)

 

În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile

Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu

)

 

În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

 


REZULTATELE PROBEI SCRISE la EXAMENULUI DE APTITUDINI

sesiunea 11 NOIEMBRIE 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 

           (Postat in 16.11.2017 ora 11,20)


 

 IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU

SESIUNEA 7 - 14 OCTOMBRIE 2017

“Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.”

                                                          

Postat in 09.11.2017 ora 9,00

 


 

În atenţia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018

 

 


 

 

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.

 

1.EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU:

CECCAR organizează în zilele de 7 și 14 octombrie 2017 examen de admitere de stagiu în vedere obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 1, pct. (1), din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat se organizează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (…). De asemenea, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu (art. 2, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat).

 

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus stabilește că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul sesiunilor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat și la subiectele examenului. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

De asemenea, vă informăm că specialiștii CECCAR care elaborează Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat nu se asociază cu alte publicații ale unor entități care susțin că oferă pregătire în domeniu.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestui examen, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

2. Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

 

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu

, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • certificatul de stagiu;
  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicală;
  • două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.


            

SPORIŢI-VĂ ŞANSELE DE REUŞITĂ !   

 

Persoanele interesate se pot adresa pentru inscriere la cursuri si alte informatii la tel 0254-214658, 0254-217211, prin e-mail la adresa ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro sau direct la sediul filialei din Deva,  bd. 22 Decembrie, nr.69 intre orele 8,00 - 16,00.   

 

                                                       IMPORTANT !

 

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR

 

 

            În ultimul timp au apărut, pe diferite site-uri, reclame la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR.

 

          Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.

 .

       

Filiala CECCAR Hunedoara pune la dispozitia celor interesati lucrarea  "Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiul pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat " - editia 2017.  

 

CALENDARUL EXAMENELOR de ACCES la PROFESIE  in anul 2017

       A. Examene de admitere la stagiu:

     CATEGORIA PROFESIONALA  EXPERTI CONTABILI  :     7 si 14 OCTOMBRIE 2017

                    - Programa revizuită aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016,( realizată în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice) poate fi descarcata de aici.

        CATEGORIA PROFESIONALA CONTABILI AUTORIZATI :   7  OCTOMBRIE 2017

                  

 Dosarele de inscriere pentru ambele categorii profesionale se primesc până în data de 8 septembrie 2017 si trebuie sa contina:

 

                              - cerere de inscriere (clic aici pentru model)

                              - curriculum vitae (clic aici pentru model)

                              - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (cu parafa medicului psihiatru sau neurolog)

                              - copie legalizata de pe actul de studii (din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare -pentru categoria experti contabili, sau studii medii - pentru categoria contabili autorizati, cu diploma recunoscuta de          Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  

                             - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat (nu mai vechi de 6 luni)

                             -  fotocopie de pe actul de identitate si dupa caz dupa documentele care probeaza schimbarea numelui (cerificat de casatorie, hotarare judecatoreasca, etc...)

                            -  3 fotografii tip buletin (3/4)

                            -  fotocopia documentului care atesta plata taxei de examen (echivalentul in lei la cursul zilei a 175 euro pentru candidatii la categoria experti contabili sau 125 euro pentru candidatii la categoria contabili autorizati)

                    

              

                     B.  Examene de aptitudini:        

         CATEGORIA PROFESIONALA  EXPERTI CONTABILI si CONTABILI AUTORIZATI

                   -  11 noiembrie 2017 proba scrisa separat pentru expertii contabili si separat pentru contabilii autorizati, constand in studii de caz, exercitii, probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluarii intreprinderilorsi auditului, intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului

                   -  18 noiembrie 2017 proba orala constand in cate o intrebare din materia juridica si fiscala si cate o intrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea intreprinderilor

     Dosarele de inscriere pentru ambele categorii profesionale se primesc pana in data data de 13 OCTOMBRIE 2017  si trebuie sa contina:

                              - cerere de inscriere (clic aici pentru model)

                              - certificatul de admitere la stagiu

                              - certificatul de stagiu

                              - adeverinta medicala 

                              - copie legalizata de pe actul de studii (din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare -pentru categoria experti contabili, sau studii medii - pentru categoria contabili autorizati, cu diploma recunoscuta de          Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  

                             - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat (nu mai vechi de 6 luni)

                             -  fotocopie de pe actul de identitate si dupa caz dupa documentele care probeaza schimbarea numelui (cerificat de casatorie, hotarare judecatoreasca, etc...)

                            -  3 fotografii tip buletin (3/4)

                            -  fotocopia documentului care atesta plata taxei de examen (echivalentul in lei la cursul zilei a 175 euro pentru candidatii la categoria experti contabili sau 125 euro pentru candidatii la categoria contabili autorizati)

       

               

                    C.  Examen de acces la profesia de expert contabil pentru contabilii autorizati membrii activi ai Corpului

             Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizati membrii activi ai Corpului care indeplinesc conditia de studii superioare economice va fi sustinut odata cu ceilalti candidati care sustin examenul de acces la profesie in data de 14 octombrie 2017 doar la urmatoarele discipline: contabilitate, audit, evaluarea economica si financiara a intreprinderilor, expertiza contabila si doctrină și deontologie.

                    

  Dosarele de inscriere   se primesc pana in data de 8 septembrie 2017 si trebuie sa contina:

 

                              - cerere de inscriere (clic aici pentru model)

                              - curriculum vitae (clic aici pentru model)

                              - certificat medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (cu parafa medicului psihiatru sau neurolog)

                              - copie legalizata de pe actul de studii (din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare -pentru categoria experti contabili, sau studii medii - pentru categoria contabili autorizati, cu diploma recunoscuta de          Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  

                             - certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat (nu mai vechi de 6 luni)

                             -  fotocopie de pe actul de identitate si dupa caz dupa documentele care probeaza schimbarea numelui (cerificat de casatorie, hotarare judecatoreasca, etc...)

                            -  3 fotografii tip buletin (3/4)

                            -  fotocopia documentului care atesta plata taxei de examen (echivalentul in lei la cursul zilei a 175 euro pentru candidatii la categoria experti contabili                     

   

           Pentru orice detalii sau informatii suplimentare ne puteti contacta zilnic intre orele 8,00 - 16,00 la telefon 0254-214658, 0254-217211, pe e-mail: ceccarhunedoara@ceccarhunedoara.ro sau la sediul filialei din Deva, bd.22 Decembrie,nr.69.

    Informatii utile gasiti si pe www.ceccar.ro 

 

         

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009