Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarhd/old.ceccarhunedoara.ro/logare.php on line 8
 
 
  

REZULTATE REEXAMINARE STAGIARI ANUL I 

 

Catalogul final, cu note, va fi afisat la sediul filialei Hunedoara in data de 30 ianuarie 2018, ora 09.00.

Eventualele contestatii se vor transmite in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, respectiv pana in data de 31 ianuarie 2018, ora 09.00.

Dupa expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestatii.

 

 

 


   

" Ca să realizezi ceva perfect,

  trebuie mai întâi să creezi ceva   perfectibil "

                                                                   ( William Henry Gates)

 


 IMPORTANT !

REZULTATELE OBTINUTE LA EVALUAREA DIN SEMESTRUL II DE CATRE STAGIARII DIN ANII I SI II

au fost afisate la avizierul FILIALEI CECCAR Hunedoara din Deva, Bd. 22 Decembrie, nr.69.

          Vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii din anul I nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II, se va derula în zilele de 13 şi 14 ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatii privind reexaminarea din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018.

Vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii  din anul II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018. In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatii privind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018.

(Postat in 21.12.2017 ora 11,00)

 


 

Noi publicații pentru stagiarii CECCAR

 

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.

 


 

În atenţia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018

 


 

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.


Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.


 

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

 

 

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialelor.


ANUNT IMPORTANT PENTRU STAGIARII DIN ANUL I

Joi 13 iulie 2017 la orele 15,00 stagiarii din anul I sunt convocati la sediul filialei din Deva, bd. Decebal, nr.69, jud.Hunedoara, pentru prezentarea programului de stagiu aferent anului 2017. 

 


 

"Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, potrivit art.20 lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.65/1994- republicata. Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul emis de comisiile de examinare in baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.227/2008.Stagiul se organizeaza..."

(Pentru mai multe informatii clic aici pentru vizualizarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat)


 

Exercitiile, intrebarile si studiile de caz pentru pregatirea in sistem colectiv se pot prelua de la sediul Filialei zilnic intre orele 8,00 - 16,00. In fiecare semestru vor fi rezolvate cel putin 50 de exercitii si studii de caz pentru fiecare categorie de lucrari in urmatoarea structura (clic aici).

Programul de consultatii la filiala pentru stagiari se afla aici. Rugam stagiarii care doresc consultatii la sediul filialei sa anunte telefonic cel putin cu o zi inainte dorinta de a participa la consultatii.

 


 

    Prin Decizia Biroului Permanent al Corpului nr.11/253 din 15 februarie 2011 s-au aprobat Normele pentru organizarea si desfasurarea testului semestrial de evaluare a stagiarilor.

   Testul semestrial de evaluare a stagiarilor este obligatoriu atat pentru stagiarii inscrisi in sistem colectiv cat si pentru cei inscrisi pe langa un tutore de stagiu, neprezentarea sau nepromovarea testului avand drept consecinta repetarea semestrului de stagiu.

Evaluarea semestriala a stagiarilor se va desfasura concomitent la toate filialele Corpului dupa un program stabilit in prealabil de catre Aparatul central.

Evaluarea consta in sustinerea de catre stagiari a doua probe la un interval de o saptamana (filialele cu un numat mai mic de 50 stagiari cu aprobarea Conducerii superioare a Corpului pot sustine ambele probe intr-o singura zi):

   - o proba scrisa prin sustinerea in fata comisiei de evaluare a unui subiect cu doua studii de caz/probleme extrase din baza de date existenta la filiala pentru pregatirea practica a stagiarilor in sistem colectiv, tinand seama de complexitatea corespunzatoare anului de stagiatura la sediul filialei cu o saptamana inainte ;

  - o proba orala pe baza unui bilet extras la intrarea in sala cuprinzand intrebari teoretice.

La testul semestrial de evaluare participa numai stagiarii care si-au indeplinit obligatiile aferente semestrului respectiv:

  - participare la orele de pregatire tehnica si deontologica

  - rezolvarea si prezentarea celor 50 de lucrari profesionale semestriale

  - achitarea taxei de stagiu pentru anul in curs. 

   

TESTELE DE EVALUARE SEMESTRIALA 2017

 

                                                    Proba        Proba

                                                    scrisa  si   orala

-----------------------------------------------------------------------

SEMESTRUL  I (Anul  II, III):     17 iunie 2017

 

SEMESTRUL II (Anul III):     21 octombrie 2017   

 

                          (Anul II):       9 decembrie 2017   

-------------------------------------------------------------------------

Raspunsul la proba scrisa va fi dat pe un formular dupa modelul vizibil cu un clic aici.

Ridicarea subiectelor de la sediul Filialei CECCAR Hunedoara pentru proba scrisa se va face in urmatoarele zile:

- Semestrul I:  - anul II si III in data de:   12 iunie 2017

  

- Semestrul II: - anul II in data de:      4 decembrie 2017

 

                         - anul III in data de:   16 octombrie 2017        

 

Pentru discutarea exercitiilor stagiarii interesati pot solicita si consultatii la sediul filialei potrivit programului comunicat pe site si afisat la avizier.             

              


 ATENTIE !!!

                  Actiunile de pregatire tehnica si deontologica, consultatiile si evaluarile semestriale vor fi organizate la sediul filialei din Deva, str. 22 Decembrie, nr.69

                 CALENDAR 2017 

       

    Anul       Pregatirea tehnica si deontologica            

  de stagiu           SEMESTRUL I      SEMESTRUL II

-------------------------------------------------------

 - ANUL I                          

 - ANUL II              22.04.2017        23.09.2017        

 - ANUL III             22.04.2017        23.09.2017  

     __________________________________________________

 Locatia: Sediul filialei din Deva, str. 22 Decembrie, nr.69

           intre orele: 9,00 - 15,00

 

    Anul        Lucrari profesionale (Consultatii)       

   de stagiu        SEMESTRUL I     SEMESTRUL II

-------------------------------------------------------

 - ANUL I                          

 - ANUL II            10.06.2017       14.10.2017             

 - ANUL III           10.06.2017       14.10.2017    

     __________________________________________________

 Locatia: Sediul filialei din Deva, str.22 Decembrie, nr.69

           intre orele: 9,00 - 15,00

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009